موضوعات = تحلیل بقا
تعداد مقالات: 5
2. تعمیمی از مدل دلتا شوک

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 58-70

10.22055/jamm.2019.26715.1618

محمد حسین پورسعید


5. مدل های شکنندگی و خطرهای متناسب برای تحلیل داده های بقای فضایی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 101-123

محسن محمدزاده؛ کیومرث مترجم؛ آمنه آبیار