موضوعات = آنالیز تابعی
تعداد مقالات: 2
1. عملگر استویچ شارما از فضای بسوف به فضای زیگموند

دوره 11، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 573-584

10.22055/jamm.2021.37369.1930

ابراهیم عباسی؛ سپیده نصراصفهانی؛ کمال خلیل‌پور


2. بررسی ویژگی‌هایی از عملگر‌های امید شرطی وزن‌دار

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 355-364

10.22055/jamm.2021.36045.1887

امیر علی یان؛ یوسف استارمی؛ علی عبادیان