دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی کسری با استفاده از ترکیب روش تبدیل دیفرانسیل با روش‌های چند گامی خطی کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22055/jamm.2023.41315.2062

سیدحمیدرضا مراثی؛ عبدالباقی سلطانی؛ محمد حسین درخشان