دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بهینه سازی برآورد میانگین جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1401

10.22055/jamm.2022.39680.1996

لیدر نوایی؛ رضا اکبری


2. بررسی موردی حساسیت و توپولوژی گره‌های شبکه‌های بولی کاهش‌یافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

10.22055/jamm.2022.35225.1861

سپیده صحرائی


3. گراف ناجابجایی عملگرهای خطی کران دار روی یک فضای هیلبرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1401

10.22055/jamm.2022.39417.1987

pandora raja


4. زیرحلقه‌های ماکسیمال در دامنه‌های پروفر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.22055/jamm.2022.38944.1973

البرز آذرنگ؛ محمدرضا علینقی زاده