دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. یافتن جواب‌های بهین دسته‌ای از مسائل بهینه‌سازی پارامتری بر حسب مقادیر پارامتر با استفاده از شبکه‌های عصبی چندلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1400

10.22055/jamm.2021.37931.1944

فرزین مدرس خیابانی؛ کبری محمدصلاحی؛ نیما آذرمیر


2. کدهای دوری اریب (F_p^m(F_p^m+uF_p^m-جمعی از طول 2p^s

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22055/jamm.2021.36684.1900

سعید باقری؛ رقیه محمدی حصاری؛ حامد رضایی؛ رشید رضایی؛ کریم سامعی


3. مقایسه تصادفی سیستم های کار کرده افزونه و سیستم های افزونه با مؤلفه های کار کرده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1400

10.22055/jamm.2021.36985.1912

پانیذ صمدی؛ مجید رضایی؛ محمد خنجری صادق


4. بررسی وجود جواب برای معادله انتگرالی کسری با استفاده از اندازه نافشرد‏گی در فضای باناخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.37610.1933

منوچهر کاظمی


5. پیرامون توابع پیوسته روی LG-توپولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38159.1952

مهدی بدیعی؛ علی شهیدی کیا؛ حسین کثیری


6. تشخیص پذیری گروه سوزوکی )۲۹(Sz با استفاده از مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38473.1961

حسین پرویزی مساعد؛ اشرف دانشخواه؛ سید حسن علوی


7. کاربرد روش تکمیل تنسوری بهینه‌سازی شده تک بیتی در بازیافت تصاویر دیجیتالی مخدوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38887.1971

محسن شاهرضایی؛ علیرضا شجاعی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


8. اندازه های اطلاع جنسن-فیشر و جنسن- χ٢برای توزیع های آمیخته متناهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22055/jamm.2021.38241.1954

امید خوارزمی؛ مراد علیزاده