دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حل عددی معادلات دیفرانسیل جزئی کسری با استفاده از ترکیب روش تبدیل دیفرانسیل با روش‌های چند گامی خطی کسری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22055/jamm.2023.41315.2062

سیدحمیدرضا مراثی؛ عبدالباقی سلطانی؛ محمد حسین درخشان


برازش توزیع‌های احتمالی به کمک نرم‌افزار R و کاربرد آن در پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22055/jamm.2023.41837.2093

مهدی مهدی زاده؛ الهه مهدی زاده


بررسی عددی و تخمین خطا برای معادلات انتشار کسری-زمانی چندگانه‌ی مبتنی بر عملگر کسری جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22055/jamm.2023.42763.2127

مجتبی فردی؛ ابراهیم امینی