اجرای حسابرسی عملیاتی با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA): مدرکی از صنعت بیمه ایران

نوع مقاله : اصیل

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه مدیران در بخشهای عمومی و خصوصی، علاوه بر اطلاعات مالی، به اطلاعات مربوط به عملیات نیز نیازمندند. به همین دلیل حسابرسان مستقل همواره با درخواست های روزافزونی برای انجام حسابرسی عملیاتی مواجهند. ارزیابی عملکرد (از جنبه سه معیار کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی)، شناسایی فرصت های بهبود عملیات و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود عملیات، هدف های کلی حسابرسی عملیاتی را تشکیل می دهند. روند رو به رشد توجه به این نوع حسابرسی اشاره دارد بر اینکه هر روش شناسی که در دست یافتن به اهداف این حسابرسی کمک کند، ارزشمند خواهد بود. این مقاله برای دستیابی به اهداف حسابرسی عملیاتی، رویکرد تحلیل پوششی داده یکپارچه (IDEA) تحت تکنولوژی بازده به مقیاس متغیر یعنی مدل IBCC، که مفهوم هر سه معیار عملکرد را در نظر دارد، پیشنهاد می کند. نتایج تحلیل موردی اطلاعات 18 شرکت بیمه که برای سال 1390 مورد بررسی قرار گرفتند، نشان می دهد که رویکرد IDEA پیشنهاد شده قدرت بهینه یابی (قدرت سنجش شرکت هایی با بهترین عملکرد) بالاتری از رویکرد تحلیل پوششی داده مجزای متعارف (SDEA) دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Implementation of Operational Auditing Using Integrated Data Envelopment Analysis (IDEA) Approach: Evidence from the Iran Insurance Industry

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Anvary Rostamy 1
  • raheleh Kalate Rahmani 1
  • Mohammad Ali Aghaee 1
  • Adel Azar 2
1 Department of Accounting, Tarbiat Modares University
2 Department of Industrial Management, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nowadays, in public and private sectors, managers require information about the operation, in addition to financial information. Therefore, the independent auditors are facing with increasing demands for doing the operational auditing. General objectives of operational audit are composed of performance evaluation (in terms of the three measurements of economy, efficiency and effectiveness), the identification of opportunities for operation improvement and offering recommendations for it. Growing trend of attention to this type of audit and performance evaluation implies that every methodology that can help to achieve the objectives of this audit would be valuable. In order to implement operational auditing, this article proposes integrated data envelopment analysis (IDEA) approach under variable returns to scale technologies, namely IBCC model, which considers concepts of three performance measurements. Case analysis results of 18 insurance companies that were examined for the year 1390 demonstrates that the proposed IDEA approach have higher benchmarking power (the measurement power of the companies with the best performance) than the conventional separate DEA (SDEA) approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operational Auditing
  • Efficiency
  • effectiveness
  • Economy
  • Integrated Data Envelopment Analysis