طرح بهینه در سانسور فزاینده نوع دو با برداشت های دوجمله ای از توزیع رایلی براساس پیش بینی دونمونه ای بیزی و تابع هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کروه ریاضیات و کاربردها، دانشگاه کوثر بجنورد

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه کوثر بجنورد

چکیده

طرح آزمایش سانسور فزاینده‌ی نوع دو یکی از روش‌های سانسور می‌باشد که در مطالعات طول عمر از اهمیت زیادی برخوردار است. این روش از سانسور به آزمایش‌گر این امکان را می‌دهد تا در مراحل مختلف آزمایش برخی از واحدهای تحت آزمایش را کنار گذاشت. یکی از سؤالاتی که در طراحی مدل سانسور فزاینده مطرح می‌شود این است که چطور می‌توان تصمیم گرفت که در هر مرحله چند واحد را از آزمایش حذف کرد؟ برای پاسخ به این سؤال با درنظر گرفتن معیارهای مختلف می‌توان جواب-های متفاوتی داد. در این مقاله با فرض اینکه طرح سانسور متغیری تصادفی از توزیع دوجمله‌ای باشد، قصد داریم پارامتر بهینه‌ی توزیع طرح سانسور فزاینده‌ی نوع دو هرگاه توزیع مورد بررسی توزیع رایلی باشد را با توجه به دو معیار هزینه‌ی آزمایش و میانگین توان دوم خطای پیش‌بینی در مسئله‌ی پیش‌بینی دونمونه‌ای بیزی، به‌دست آوریم. برای نشان دادن کارایی نتایج، مطالعه‌ی شبیه‌سازی و مثال واقعی با کمک نرم‌افزار MATLAB ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The optimal scheme in type II progressive censoring with random removals for the Rayleigh distribution based on two-sample Bayesian prediction and cost function

نویسندگان [English]

  • Elham Basiri 1
  • Sakine Beigi 2
1 Department of Mathematics and Applications, Faculty of Basic Sciences, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Department of Industrial Engineering, Kosar University of Bojnord, Bijnord, Iran
چکیده [English]

A type II progressive censoring scheme is one of the censoring methods that is important in life-testing studies. This method of censoring allows the experimenter to withdraw some of the tested units at different stages of testing. One question that arises when designing a type II progressive censoring is how we can decide to remove several units from the test at each step? Different answers can be made to answer this question by considering different criteria. In this paper, assuming the censoring scheme is a random variable from Binomial distribution, we intend to obtain the optimal parameter for the distribution of censoring scheme when the distribution is the Rayleigh distribution by considering two criteria, the cost of testing and the Mean squared prediction error in the two-sample prediction problem. To illustrate the effectiveness of the results, a simulation study and a real data example are presented with the help of MATLAB software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Two-sample Bayesian prediction
  • Rayleigh distribution
  • Mean squared prediction error
  • Cost function
  • Optimal censoring scheme
 Aitchison, J and Dunsmore, I. R. (1975). Statistical Prediction
Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, England.
Geisser, S. (1993). Predictive Inference: An Introduction. Chapman and
Hall, New York.
 Balakrishnan, N. and Aggarwala, R. (2000). Progressive
Censoring: Theory, Methods and Applications. Birkhauser, Boston.
Balakrishnan, N. (2007). Progressive censoring methodology: an
appraisal. Test. 16, 211-259.
 Balakrishnan, N. and Cramer, E. (2014). The Art of Progressive
Censoring. Birkhauser, New York.