مقایسه‌های تصادفی سیستم‌های سری و موازی متشکل از مولفه‌های لوماکس با مفصل ارشمیدسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آمار، دانشگاه زابل

2 گروه ریاضی، دانشگاه زابل

چکیده

در این مقاله به مطالعه ترتیب‌های تصادفی معمولی‏، ستاره و محدب انتقال‌یافته از سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های ناهمگن و وابسته پرداخته می‌شود. شرایط کافی برای برقراری ترتیب تصادفی ستاره بین سیستم‌های سری و موازی با مولفه‌های وابسته لوماکس با چند دورافتاده اثبات شده است. همچنین نشان داده است بدون هیچگونه محدودیتی روی پارامترها‏، طول عمر سیستم‌های سری یا موازی با مولفه‌های همگن کوچکتر از مولفه‌های وابسته ناهمگن‏، در ترتیب محدب انتقال‌یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stochastic Comparisons of Series and Parallel Systems arising from Lomax Components with ‎Archimedean Copula

نویسندگان [English]

  • Ghobad Barmalzan 1
  • Masih Ayat 2
  • Abbas Akrami 2
1 Department of Statistics, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Mathematics, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

‎This paper studies the usual stochastic‎, ‎star ‎and ‎‎convex transform orders of both series and parallel systems comprised of heterogeneous‎ (and dependent) components‎. ‎Sufficient conditions are established for the star ordering between the lifetimes of series and parallel systems consisting of dependent‎
‎components having multiple-outlier lomax model‎.
‎We also prove that‎, ‎without any restriction on the parameters‎, ‎the lifetime of a parallel or series systems‎
‎with dependent heterogeneous components is smaller than that with dependent‎
‎homogeneous components in the sense of the convex transform order‎.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • ‎Archimedean copula
  • ‎Stochastic orders
  • Lomax distribution
  • Series systems
  • Parallel systems
  • ‎M‎ajorization order