روش تجزیه آدومین در حل معادله لایه مرزی فالکنر-اسکن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 گروه ریاضی، واحد میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این مقاله روش تجزیه ادومین (ADM)، برای حل معادلات حاکم بر لایه مرزی دو بعدی برای سیال تراکم ناپذیر به‌کاربرده شده است. این روش یکی از روش‌های تحلیلی برای حل معادلات غیرخطی است. در تحقیق حاضر، معادله فالکنر- اسکن برای شرایط خاص (جریان بلازیوس، جریان نقطه سکون، جریان در کانال همگرا، جریان روی گوه) حل شده است. مشاهده شد که این روش نتایج بسیار دقیقی به دست می‌دهد و همچنین یک ابزار قدرتمند ریاضی است که برای حل مسائل فراوان خطی و غیرخطی در شاخه‌های مختلف علوم و مهندسی به‌کاربرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Adomian Decomposition Method in Solving of Falkner-Skan Boundary Layer Equation

نویسندگان [English]

  • Shahram Rezapour 1
  • Hakimeh Mohammadi 2
1 Department of Mathematics,, Azarbaidjan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Department of Mathematics, Miandoab Branch, Islamic Azad University, Miandoab, Iran
چکیده [English]

In this paper an analytical technique, namely the adomian decomposition method (ADM), has been applied to solve the governing equations for boundary- Layer problems in the case of a two dimensional incompressible flow. In the present work, Falkner-Skan equation for special circumstances (Blasius flow, Stagnation point flow, flow in a convergent channel, flow over a wedge) has been solved. It is found that this method can give very accurate results and also it is powerful mathematical tool that can be applied to a large class of Linear and nonlinear problems in different fields of science and engineering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boundary-Layer
  • Adomian decomposition
  • Falkner-Skan
  • Blasius
Adomian, G. and Rach, R. (1983). Inversion of nonlinear Stochastic
operators, J. Math. Anal. Appl. 91, 39-46.
Adomian, G. (1983). Stochastic systems, Academic, New York.
243 شهرام رضاپور، حکیمه محمدی
Bellman, R.E. and Adomian, G. (1985). Partial Differential Equations:
New Methods for their Teatment and Solution, D. Reidel, Dordrecht.
 Adomian, G. (1986). Nonlinear Stochastic operator equations, Academic,
Orlando, FL.
Bellomo, N. and Riganti, R. (1987). Nonlinear Stochastic System Analysis
in Physics and Mechanics, world Scientific, Sigapore and River Edge,
Nd.
Adomian, G. (1989). Nonlinear Stochastic Systems Theory and
Application to Physics, Kluwer Academic, Dordrecht. Adomian, G. (1994). Solving Frontier Problems of Physics: The
Decomposition Method, Kluwer Academic, Dordrecht.
Cherruault, Y. (1998). Models et methods mathematiques pour les
Sciences du virant, Presses Universitaires de France, Paris.
Wazwaz, A.M. (1997). A First course in Integral Equations, world
Scientific, Singapore and River Edge, NJ.
 Wazwaz, A.M. (2002). Partial differential Equations: Methods and
Applications, Lisse, The Netherlands.