رسته هموتوپی از بافه های شبه منسجم تخت و هم تاب روی اسکیم های شبه فشرده و منفک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

فرض کنید X اسکیمی منفک و شبه- فشرده و QcoX رستۀ همۀ بافه‌های شبه-منسجم روی X باشد. نشان خواهیم داد که رستۀ هموتوپی بافه‌های شبه- منسجم تخت و هم‌تاب از O_X - مدول‌ها، جایگزین طبیعی رستۀ هموتوپی O_X - مدول‌های شبه-منسجم تصویری است.برای این منظور ثابت میکنیم که هر همبافت تخت از بافه‌های شبه- منسجم و هم تاب از O_X- مدول‌ها، انقباض پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The homotopy category of cotorsion flat quasi-coherent sheaves over quasi-compact and quasi-separated schemes

نویسنده [English]

  • Esmaeil Hosseini
Department of Mathematics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Let X be a quasi-compact and semi-separated scheme and QcoX be the category of all quasi-coherent sheaves of O_X -modules. We show that any flat complex of cotorsion quasi-coherent sheaves of O_X -modules is contractible. As an application, it is shown that the homotopy category of cotorsion flat quasi-coherent sheaves of O_X -modules is the natural replacement of the homotopy category of projectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quasi-coherent sheaf
  • flat sheaf
  • cotorsion sheaf
  • flat complex
  • homotopy category
  • triangulated category