مدلی برای پیش بینی سهم بازار در بازار انحصار دو جانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تغییر در ساختار بازار، هم از رفتار رقابتی تولید کنندگان و هم از رفتار یادگیری و انتخاب مصرف کنندگان تاثیر می پذیرد و برای بررسی این تغییر یک مدل جامع، مورد نیاز است. در مطالعات سایر محققین، صرفا به مدل سازی ابعاد و ویژگی های محدودی از بازارهای انحصار دو یا چند جانبه پرداخته شده است. بطوریکه، در تحقیقات مختلف فقط رفتار مصرف کننده یا فقط رفتار تولید کننده مد نظر قرار گرفته است؛ یا اینکه صرفاً به بازی تحقیق و توسعه در سمت بنگاه یا بازی مربوط به رقابت روی قیمت یا بازی تبلیغات و بازاریابی بسنده شده است. لذا در بررسی یکپارچه این بازارها و مطالعه برهم کنش عوامل دست اندرکار در آنها نیاز به یک مدل جامع وجود دارد. در مدل ارائه شده در این مقاله، برای مدل سازی رفتار رقابتی تولیدکنندگان از نظریه بازی های دیفرانسیلی ودر مورد رفتار مصرف کنندگان از رویکرد مدل سازی عامل محور، مدل های یادگیری تقویتی و یادگیری باور مبنا و الگوی لوجیت برای انتخاب، استفاده شده است. توسط این مدل، تغییرات سهم های بازار تولید کنندگان در یک بازار انحصار دو جانبه ناشی از رفتار های مصرف کنندگان و سیاست های کنترلی تولیدکنندگان بطور توام مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از اجرای مدل در یک مثال عددی نشان می دهد که اولاً، سهم بازار دو تولید کننده تحت تاثیر مدل یادگیری مصرف کنندگان می باشد، ثانیاً، با ساده سازی حتی خیلی جزئی در زیرمدل مربوط به بازنمایی رفتار رقابتی تولیدکنندگان، تغییرات محسوس در نتایج ایجاد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for Market Share Forecasting in Duopoly market

نویسندگان [English]

  • Kian Najafzadeh 1
  • Ali mohaghar 1
  • Ghahraman Abdoli 2
  • Gholam Reza Rokni Lamouki 3
  • Hosein Safari 1
1 Department of Industrial Management, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
3 School of Mathematics, Statistics and Computer Science, College of Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Either Producers’ competition or consumers’ manner, influence on variation of market structure. To investigate this variation, a comprehensive model is required that covers all attitudes and interactions of both sides. Review the studies in literature cleared that the previous works have focused on modeling of duopoly or oligopoly markets, based on limited features and aspects. For instance, only one of the subjects of these markets such as consumer behavior, producer behavior, firms R&D game and firms competition by pricing or advertising has been studied. Hence, to investigate the markets perfectly and to study the integration among the elements of them, a comprehensive model is needed. In introduced such model in this study, we used theory of differential game for modeling of firms competition, approach of agent-based modeling and learning models for modeling of consumers behaviors. By developed model, it is feasible to investigate the market shares variations of two firms in a duopoly influenced by firms’ policies or consumers’ behaviors. The results of running the model in a numerical example demonstrate that firstly, learning models of consumers influence on firms’ market shares. Secondly, by even very partial simplifying in the sub model of firms competition, considerable and sensitive differences occur in the pattern of market shares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duopoly Market Modeling
  • Differential Games
  • Producers' and Consumers' Behavior
  • Market Share Dynamics