طراحی شبکه تأمین حلقه بسته در شرایط عدم‌قطعیت مطالعه موردی: کالاهای اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

10.22055/jamm.2020.30168.1738

چکیده

در این مقاله یک زنجیره تأمین حلقه بسته دوهدفه با استفاده از رویکرد برنامه‌ریزی استوار امکانی بر اساس مطالعه موردی تحت بررسی قرارگرفته است. هدف این مقاله کمینه­سازی هزینه و زمان تحویل محصولات به مشتری است. مطالعه موردی در یک هلدینگ روغن نباتی به­عنوان تحلیلی از صنعت روغن نباتی کشور ایران و با ارائه چالش‌های داخل کشور انجام شده و سعی شده است که با مدلی با ارائه راهکارهای مناسب توسعه یابد. بزرگ­ترین چالش این صنعت وابستگی بالا به سایر کشورها در تأمین مواد اولیه و دانه‌های روغنی است. بر این اساس عوامل زیادی ناشی از نوسانات نرخ ارز، تحریم­ها، قوانین و بخشنامه­های دولتی، تعرفه گمرکی، روند عرضه و تقاضا و غیره در تصمیم‌گیری قطعی نتایج آن، تأثیر دارند. ازاین‌رو داده‌ها در این مقاله به‌صورت غیرقطعی در نظر گرفته‌شده اند و از رویکرد برنامه‌ریزی استوار امکانی جهت حل مدل مسئله استفاده شده است. رویکرد حلی نیز جهت تصمیم‌گیری در مورد دو هدفه بودن تابع هدف ارائه شده که در آن مدیران بتوانند به‌راحتی در مورد فرایندهای پیچیده ‌این صنعت تصمیم سازی کنند. درنهایت نتایج مدل و آنالیز حساسیتی برای صحه گذاردن بر مدل ارائه شده است و به‌صورت مثال‌ها و تحلیل‌های کاربردی بر اساس شرایط کشور ایران بومی‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Network Design Under Uncertainty: A Case Study Research in Fast Moving Consumer Goods

نویسندگان [English]

  • Hamed Pouralikhani
  • bahman Naderi
  • Alireza Arshadi khamseh
Deparment of Industrial Engineering, Kharazmi University
چکیده [English]

In this paper, a bi-objective closed-loop supply chain has been studied by Robust Possibilistic Programming (RPP) approach. This paper aims to minimize the cost and product shipping time (delivery) to the customers.  The KVSS and MK company are considered a case study of Iran’s vegetable oil industry. This paper addresses -and models- some challenges of this industry and provides the RPP solution approach with appropriate solutions. The main challenge of this industry is that the supply of raw materials and oilseeds is highly dependent on other countries. Accordingly, many other factors such as the exchange rate, sanctions, governmental rules and regulations, custom tariffs, and the supply and demand process, etc., have an impact on the definitive decision-making. Hence, the data are considered uncertain and the RPP approach is used to solve the model. The solving approach is also used to decide on the bi-objective function, in which managers can easily decide on the complex processes of this industry.  Finally, the results of the model and the sensitivity analysis are presented to validate the model. The validation process uses examples and practical analyses that have been localized based on Iran’s conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fast moving consumer goods
  • Robust Possibilistic programming
  • Closed loop supply chain network design
  • bi-objective optimization