یک سرشت نمایی برای جبرهای باناخ انقباض پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده ریاضی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران

چکیده

در این یادداشت کوتاه، یک سرشت‌نمایی تازه برای انقباض‌پذیری بیان و اثبات می‌‌شود. در واقع نشان می دهیم که یک جبر باناخ انقباض‌پذیر است اگر و فقط اگر به‌ازای هر زوج از دومدول‌های باناخ روی آن جبر، زیرفضای خطی بسته تمام هم‌ریختی‌های مدولی پیوسته بین آنها، در فضای همه عملگرهای خطی و کران‌دار بین آنها، به‌صورت طبیعی متمم‌پذیر توپولوژیکی باشد. در اینجا، واژه طبیعی به‌مفهوم آن در نظریه رسته‌ به‌کار برده شده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A characterization for contractible Banach algebras

نویسندگان [English]

  • Maysam Maysami Sadr
  • Jamal Rooin
Department of Mathematics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran
چکیده [English]

In this short note, the following new characterization of contractibility is stated and proved: A Banach algebra is contractible if and only if for any pair of Banach bimodules over that algebra, the closed linear subspace of all continuous bimodule morphisms between them, in the space of all bounded linear operators between them, is naturally topological complemented. Here, the phrase ``natural'' has been used with its meaning in Category Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banach algebra
  • amenability
  • contractibility
  • category of Banach modules
 B.E. Johnson, Cohomology in Banach algebras, Memoirs of the American Mathematical Society, vol. 127, 1972.
 O.T. Mewomo, Various notions of amenability in Banach algebras, Expositiones Mathematicae 29 (2011) 283–299.
 V. Runde, Lectures on amenability, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2002.
 V. Runde, Amenable Banach algebras, Springer Monographs in Mathematics, Berlin, 2020.