بررسی نگاشت‌های مرکزگرای جردن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران

2 گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این مقاله، ساختار نگاشت‌های مرکزگرای جردن که از جبر یکدار

‎$A$‎

به ‎$A$-‎ ‏دو مدول یکانی ‎$M$‎‏ تعریف می‌شوند را بررسی می‌کنیم.

نتایج را روی جبرهای مثلثی به‌کار‌گرفته و به‏ ویژه ثابت می‌کنیم که هر نگاشت مرکزگرای جردن روی یک جبر مثلثی‏، یک نگاشت مرکزگرا است.

,واژه های کلیدی: نگاشت مرکزگرا، نگاشت مرکزگرای جردن، جبر مثلثی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

ON THE JORDAN CENTRALIZER MAPS

نویسندگان [English]

  • fateme ghomanjani 1
  • mohammad ali bahmani 2
1 Department of Mathematics, Kashmar higher education institute, Kashmar, Iran
2 Department of Mathematics, Ferdowsi university of mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

‎In this ‎paper, ‎we ‎investigate ‎the ‎structure ‎of ‎Jordan ‎centrali‎zer ‎maps‎ from a unital ‎alg‎ebra ‎$‎A‎$ ‎into a ‎unital‎ ‎‎$‎A‎$‎-bimodule ‎$‎M‎$‎.‎

We applied our results to triangular algebras. In particular, we prove that every ‎

Jordan centralizer map on a triangular algebra is a centralizer map.

Keywords: Centralizer map, Jordan centralizer map, Triangular algebra.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centralizer map
  • Jordan centralizer
  • map Triangular algebra
1. Cheng, W. S. Commuting maps of triangular algebras, J. London Math. Soc. 63 (2001) 117-127.
2. Cheng, W. S. Lie derivations of triangular algebras, Linear Multilinear Algebra 51 (2003) 299-310.
3. Ghahramani, H. On centralizers of Banach algebras, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 38 (2015) 155-164.
4.Liu, L. On Jordan centralizers of triangular algebras, Banach J. Math. Anal. 10 (2) (2016) 223-234.
5.Qi X. F. and Hou, J. G. Characterizing centralizers and generalized derivations on triangular algebras by acting on zero product, Acta Math. Sin. 29(7) (2013) 1245-1256.
6. Zalar, B. On centralizers of semiprime rings, Comment. Math. Univ. Carollinae. 32 (1991) 609-614.