‏جرم شناسی پست‌مدرن و مدل سازی دینامیکی جرم به کمک ریاضیات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

2 گروه ریاضی کاربردی، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده

‏کنترل جرم‏ و برقراری امنیت، از جمله نیازهای ضروری توسعه در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. یکی از نظریه‌های ‏بسیار پرکاربرد علم جرم‌شناسی که از دهه 1990 میلادی متولد شد جرم شناسی پست‌مدرن یا التقاطی است. جرم شناسی پست‌مدرن با ترکیب نظریه‌های مختلف علمی از جمله ریاضی سعی در تحلیلی همه‌جانبه از جرم دارد. امروزه برای مطالعه رفتارهای دینامیکی بسیاری از پدیده‌ها و فرایندها در علوم مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی از مدل‌های ریاضی استفاده می‌شود. مدل‌سازی ریاضی یکی از ابزار‌های مهم دانشمندان در کنترل و پیش‌بینی آینده پدیده‌های دینامیکی مختلف است. در حوزه علم حقوق و به‌خصوص در حوزه علم جرم‌شناسی‏، این مدل‌ها برای ارزیابی راهبردهای کنترل جرم بسیار سودمند هستند. در این مقاله با استفاده از ریاضی به مدل‌سازی دینامیکی جرم و تحلیل آن می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Postmodern Criminology and Dynamic Mathematical Modeling of Crime

نویسندگان [English]

  • Uosef Mohammadi 1
  • Hossein Kheiri 2
  • Roya Ghasemkhani 1
1 Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematics, Statistics and computer Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Crime control and security are among the essential needs of development in any society. One of the frequently used theories of criminology that its birth was in the 1990s is postmodern or eclectic criminology. Postmodern criminology through combining different scientific theories, including mathematics tries to do a comprehensive analysis of crime. Nowadays, mathematical models are used to study the dynamic behavior of many phenomena and processes in engineering sciences, basic sciences and humanities. Mathematical modeling is one of the important tools of scientists in controlling and predicting the future of various dynamic phenomena. In the field of law and especially in criminology, these models are very useful for evaluating crime control strategies. In this article, using a new mathematical model, we deal with mass dynamic modeling and its analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crime‎
  • Postmodern Criminology‎
  • Differential Equations
[۱] محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، تهران: میزان، چاپ پنجم، 1382.
[۲] علی حسین نجفی ابرندآبادی، حسین گلدوزیان، جرم‌شناسی و روی‌کرد آن به جرم و علت‌شناسی جنایی، پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره 23، 1397.
[3] United Nations on Drugs and Crime, International Clasification of Crimes for Statistical Purposes, United Nations on Drugs and Crime, 2008.
[4] Kermack, WO. and McKendrick AG., 1991. Contributions to the mathematical theory of epidemics. Bulletin of mathematical biology, 53(1­2), pp. 33­55. doi: 10.1007/BF02464423. PMID: 2059741
[5] Olatunbosun, A. and Oluduro, O., 2012. Crime forecasting and planning in developing countries, emerging issues, Canadian Social Science, 8, pp. 36–43. doi:10.3968/j.css.1923669720120801.600
[6] Curiel, R. P., Delmar, S. C. and Bishop, S. R., 2018. Measuring the distribution of crime and its concentration. Journal of Quantitative Criminology, 34, pp. 775–803. doi:10.1007/s10940­017­9354­9
[7] Gyong, J. E., 2010. Criminal victimization and the reporting of crime in kaduna state, towards integrating the victim of crime into criminological discourse, Current Research Journal of Social Sciences, 2, pp. 288–295.
[8] Prieto, C. R. and Bishop, S., 2017. Modelling the fear of crime, Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 473, pp. 1­14. doi.org/10.1098/rspa.2017.0156
[9] Sooknanan, J., Bhatt, B. and Comissiong, D. M. G., 2016. A modified predator prey model for the interaction of police and gangs, Royal Society Open Science, 3, pp. 1­15. doi.org/10.1098/rsos.160083
[10] Nyabadza, F., Ogbogbo, C. P. and Mushanyu, J., 2017. Modelling the role of correctional services on gangs: insights through a mathematical model, Royal Society Open Science, 4, pp. 1­14. doi:10.1098/rsos.170511
[11] Islam, M. A., Sakib, M. A., Shahrear, P. and Rahman, S. M. S., 2017. Dynamics of poverty, drug addiction and snatching in sylhet, bangladesh, IOSR Journal of Mathematics (IOSR­JM), 13, pp. 78­-89. doi:10.9790/5728­1303057889
[12] Misra, AK., 2014. Modeling the effect of police deterrence on the prevalence of crime in the society. Applied Mathematics and computation. 15, pp. 237:531­45. doi.org/10.1016/j.amc.2014.03.136
[13] González­Parra, G., Chen­Charpentier, B. and Kojouharov, HV., 2018. Mathematical modeling of crime as a social epidemic. Journal of Interdisciplinary mathematics. 21(3), pp. 623­43. doi:10.1080/09720502.2015.1132574
[14] Simon, D. and Morenoff J., 2014. Modeling the underlying dynamics of the spread of crime. PloS one. 9(4), pp. e88923, doi.org/10.1371/journal.pone.0088923
[15] Pritam, KS., Mathur, T. and Agarwal, S. 2021., Underlying dynamics of crime transmission with memory. Chaos, Solitons & Fractals. 146, pp. 110838. doi:10.1016/j.chaos.2021.110838
[16] Amin, R., 2019. Mathematical Model of Crime and Literacy Rates. International Journal of Mathematics Trends and Technology. 65(9), pp. 57­63. doi: 10.14445/22315373/IJMTT­V65I9P509
[17] Mataru, B., Abonyo, OJ. and Malonza D., 2023. Mathematical Model for Crimes in Developing Countries with Some Control Strategies. Journal of Applied Mathematics. 7, pp. 1­14. doi: 10.1155/2023/8699882
[18] Opoku, NK., Bader, G. and Fiatsonu E., 2021. Controlling crime with its associated cost during festive periods using mathematical techniques. Chaos, Solitons & Fractals. 145, pp.110801. doi.org/10.1016/j.chaos.2021.110801
[19] Kwofie, T., Dogbatsey, M., Moore, SE., 2023. Curtailing crime dynamics: A mathematical approach. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics. Jan 24;8, pp.1086745. doi:10.3389/fams.2022.1086745
[20] Mebratie, MA., Dawed, MY., 2020. Mathematical model analysis of crime dynamics incorporating media coverage and police force. J. Math. Comput. Sci. 11(1), pp.125­48. doi: 10.28919/jmcs/5062
[21] Srivastav, AK., Ghosh, M. and Chandra, P., 2019. Modeling dynamics of the spread of crime in a society. Stochastic Analysis and Applications. 37(6), pp. 991­1011. doi:10.1080/07362994.2019.1636658