راهنمای نویسندگان

لطفا قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه کنید:

  • با استفاده از منوی‌های سمت راست، گزینه ارسال مقاله جدید را انتخاب و مراحل را کامل طی کنید.
  • از نویسندگان محترم تقاضا می شود فایل تعارض منافع را از اینجا دانلود و پس از تکمیل و امضا نسخه اسکن شده آن را بهمراه مقاله ارسالی بارگذاری نمایید.

  • اطلاعات پروفایل نویسندگان در سامانه مجله شامل نام، آدرس ایمیل، وابستگی و همچنین ترتیب نویسندگان می بایست کاملا منطبق با اطلاعات مقاله باشد در غیر اینصورت مقاله در فرآیند بررسی قرارنخواهد گرفت.
  • به نویسندگان محترم توصیه می‌شود دبیر تخصصی مقاله خود  را از میان اعضای محترم هیأت تحریریه مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی، پیشنهاد دهند. 
  • تعیین دبیر تخصصی و داور الزامی نیست و داور توسط سردبیر یا هیات تحریریه انتخاب می‌شود.
  • نویسندگان محترم لطفا فقط فایل PDF حاصل از خروجی قالب لاتک مجله از مقاله خود را ارسال نمایند و از فرستادن هرگونه فایل دیگر تا زمان پذیرش مقاله خودداری کنند.
  • لطفا از نوشتن مراجع که در مقاله به آن ها ارجاع داده نمی شود خودداری کنید. همچنین مراجع را مطابق استاندارد هاروارد که راهنمای آن در فایل زیر آمده است، تنظیم نمائید. 


     

  • با توجه به محدودیت های مجله از نویسندگان تقاضا می شود که تا تعیین وضعیت یک مقاله ارسال شده، با عنوان نویسنده مسئول، از ارسال مقاله دیگر، با عنوان نویسنده مسئول(یکسان)، خودداری کنند.

 

فایل قالب لاتک مقالات فارسی (rar)

فایل قالب لاتک مقالات لاتین(rar)

نکات ویراستاری

راهنمای ارجاع‌دهی شیوه‌‌ی هاروارد

هر مقاله‌ی ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد

آ ) صفحه‌ی اوّل: عنوان کامل مقاله و نام نویسنده(گان) به فارسی (نام نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی، مرتبه‌ی علمی، شغل و نام مؤسسه‌ی متناظر هر یک از نویسندگان به فارسی و انگلیسـی؛ نشانی کامل نویسنده‌(گان)، شامل نشانی پست عادی، پست الکترونیکی (e-mail)، شماره‌ی تلفن و دورنگار (Fax)؛ نام مؤسسه‌ی تأمین‌کننده‌ی مخارج مالی تحقیق یا تهیه‌ی مقاله (در صورت تمایل.)

ب) صفحه‌ی دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده‌ی فارسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه)؛ واژگان کلیدی فارسی (حداکثر پنج واژه)

پ) صفحه‌های بعدی: مقدمه؛ بدنه‌ی اصلی مقاله؛ بحث و نتیجه‌گیری؛ سپاس‌گزاری (در صورت لزوم)؛ توضیحات؛ مرجع‌ها؛ پیوست‌ها.

ت) برای هر مقاله‌، ارسال چکیده‌ی به‌زبان انگلیسی (حداکثر ۲۰۰ کلمه) الزامی است. لازم است اهمّ نتایج و شیوه‌ی انجام کار در این چکیده مطرح شود.

بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف مقاله باید شماره‌گذاری شوند. نخستین بخش باید با شماره‌ی ۱ مشخص شـود. زیربخش‌های بخش ۱ (به‌عنـوان مثال)، به‌ترتیب باید به‌صورت ۱-۱، 1-2، 1-3، و … شماره‌گذاری شوند.

شماره‌های جدول‌ها، شکل‌ها، فرمول‌ها، قضیه‌ها، مثال‌ها، توضیحات، و نظایر آن‌ها باید به‌طور پیاپی از آغاز تا پایان مقاله ادامه یابند و نباید وابسته به شماره‌ی بخشِ مربوط باشند.

شماره‌ی فرمول‌ها باید در سمت راست صفحه درج شود.

جدول‌ها و شکل‌ها، در صورتی که نیازی به وجودشان باشد، باید در همان بخشی بیایند که به آن‌ها ارجاع داده شده است. عنوان جدول‌ها باید در بالای آن‌ها، و عنوان شکل‌ها در پایین آن‌ها ذکر شود و کاملاً گویا باشد. شماره‌گذاری و ذکر منبع و واحد سنجش الزامی است.

اعداد در سراسر متن و فرمول‌ها باید فارسی باشند. همین شیوه در مورد جدول‌ها نیز باید تا حد امکان رعایت شود.

تعداد صفحه‌های مقاله (شامل متن و جدول‌ها و شکل‌ها و …) پس از صفحه‌بندی و آماده‌سازی برای چاپ، نباید بیش‌تر از 20 صفحه شود. 

 

مجلّه در رد یا قبول مقاله‌ها، و نیز در ویرایش ادبی مقاله‌های پذیرفته‌شده آزاد است. در مورد مقاله‌های پذیرفته‌شده، رسم‌الخط مورد قبول مجله اِعمال خواهد شد.

معیار واژه‌گزینی اصطلاحات آماری مجلّه، کتاب «واژه‌ها و اصطلاحات آماری (ویرایش سوم)» است که از سوی پژوهشکده‌ی آمار به چاپ رسیده است و در آغازه‌ی وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار (http://www.srtc.ac.ir) نیز با عنوان «واژه‌نامه‌ی آمار» قرار دارد. معیار واژه گزینی اصطلاحات ریاضی مجلّه نیز واژه نامه انجمن ریاضی ایران.خواهد بود.

 ارسال و واگذاری مقاله

ارسال مقاله به‌معنای تضمین اصیل بودن و تکراری نبودن پژوهش مربوط از سوی نویسنده(گان)، و نیز تضمین آن است که مقاله برای انتشار در هیچ مجلّه‌ی دیگری ارسال نشده، و مجوّز کتبی و رسمی حق نشر (Copyright) برای همه‌ی مواردی که نقل شده (اعم از متن، داده، تصویر، و …) دریافت گردیده و موجود است.

مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله بر عهده‌ی نویسنده(گان) است.

مقاله‌ها باید حروف‌نگاری شده با نرم افزار لاتک و مطابق با قالب بارگذاری شده زیر تهیه شوند.

 مقاله‌های رسیده، بازپس فرستاده نمی‌شوند.

نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتباتِ هر مقاله‌‌ی پذیرفته شده برای انتشار، یک نسخه‌ی آماده‌ی چاپ از مقاله را برای تصحیح خطاهای حروف‌نگاشتی دریافت خواهد کرد. این مرحله نباید فرصتی برای بازنگری در مقاله تلقّی شود؛ زیرا به‌شدّت هزینه‌بر است. چنین تغییراتی در مقاله، احتمالاً منجر به تعویق انتشار آن خواهد گردید. بسیار مهم است که نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ی مقاله، در سریع‌ترین زمانِ ممکن بازپس فرستاده شود.

مکاتبات باید با دبیرخانه‌ی مجله صورت گیرد:

دبیرخانه‌ی مجله‌ی مدل سازی پیشرفته ریاضی

دانشگاه شهید چمران اهواز-دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

اهواز-ایران کدپستی 83151-61357

پست الکترونیکی : JAMM@SCU.AC.IR

 

 فرم تعهد نامه کپی رایت:

نویسنده مسئول (ارسال کننده) مقاله باید اطمینان حاصل کند که ایشان حق چاپ مقاله را دارد و مقاله حاوی هیچ چیز نکته توهین آمیزی نیست. مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی فرض خواهد کرد که همه نویسندگان با ارائه مقاله دریافت شده موافقت کرده اند. نویسنده مسئول باید فرم حق چاپ (کپی رایت) مقاله را به نمایندگی از همه نویسندگان امضا کند و هنگام ارسال مقاله، نسخه ای از آن را در سامانه ارسال مقاله این نشریه بارگذاری کند.