تماس با ما

 

آدرس : اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

کد پستی : ۸۳۱۵۱-۶۱۳۵۷

تلفن:06133226664

فکس : 06133226664

سایت مجله : http://jamm.scu.ac.ir

ایمیل مجله :  jamm@scu.ac.ir


CAPTCHA Image