تماس با ما

 

آدرس : اهواز- دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر

کد پستی : ۸۳۱۵۱-۶۱۳۵۷

تلفن : ۳۳۳۳۱۰۴۱-۰۶۱

فکس : ۳۳۳۳۱۰۴۳-۹۸۶۱+

سایت مجله : http://jamm.scu.ac.ir

ایمیل مجله :  jamm@scu.ac.ir


CAPTCHA Image