اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 928
تعداد پذیرش 117
تعداد عدم پذیرش 701

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 159
تعداد مشاهده مقاله 185273
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 170832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 369 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز