اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 968
تعداد پذیرش 137
تعداد عدم پذیرش 723

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 23
تعداد مقالات 179
تعداد مشاهده مقاله 193377
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 177266
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 344 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز