اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1131
تعداد پذیرش 196
تعداد عدم پذیرش 805

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 27
تعداد مقالات 233
تعداد مشاهده مقاله 230618
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 201109
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 307 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز