اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 946
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 713

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 168
تعداد مشاهده مقاله 188997
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 173580
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 354 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز