اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1038
تعداد پذیرش 165
تعداد عدم پذیرش 753

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 202
تعداد مشاهده مقاله 207825
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 186674
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز