اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1096
تعداد پذیرش 178
تعداد عدم پذیرش 787

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 215730
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 193310
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز