اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1265
تعداد پذیرش 241
تعداد عدم پذیرش 867

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 280
تعداد مشاهده مقاله 278371
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 240317
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 292 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز