اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1000
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 741

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 24
تعداد مقالات 191
تعداد مشاهده مقاله 199381
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 181585
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 91 روز