اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1172
تعداد پذیرش 200
تعداد عدم پذیرش 820

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 237
تعداد مشاهده مقاله 243798
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 211072
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 304 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز