اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1230
تعداد پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش 851

مقالات منتشر شده (از سال 1348)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 30
تعداد مقالات 265
تعداد مشاهده مقاله 262625
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 225246
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز