اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 896
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 684

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 147
تعداد مشاهده مقاله 181405
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 168218
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 384 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 94 روز