اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 869
تعداد پذیرش 90
تعداد عدم پذیرش 670

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 143
تعداد مشاهده مقاله 173725
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 162106
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 394 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز