اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 878
تعداد پذیرش 91
تعداد عدم پذیرش 672

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 143
تعداد مشاهده مقاله 174812
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 163478
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 46 روز
متوسط زمان پذیرش 392 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز