کسب عنوان مجله برتر توسط مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی

براساس اعلام  معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فن آوری، مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی به عنوان نشریه برتر در حوزه علوم پایه در سال 1392 برگزیده شده است. کسب این موفقیت را به همه دست اندرکاران این مجله تبریک عرض می کنیم.