فهرست داوران همکار تابستان 1401

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 

وابستگی سازمانی

 

 

محمدهادی فراهی

 

استاد

 

دانشگاه فردوسی

 

 

محمدهادی نوری اسکندری

 

استاد

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

کریم سامعی

 

دانشیار

 

دانشگاه بوعلی سینا

 

 

محمد کیانپور

 

استاد

 

 دانشگاه گیلان

 

 

امیر هاشمی

 

دانشیار

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

لیلا ترک زاده

 

استادیار

 

دانشگاه سمنان

 

 

محسن علیپور

 

استادیار

 

 

دانشگاه نوشیروانی بابل

 

 

سمیه سلطانپور

 

استادیار

 

 

دانشکده نفت اهواز

 

 

آزیتا تاج الدینی

 

استادیار

 

دانشگاه باهنر کرمان

 

 

بابک آذرنوید

 

استادیار

 

دانشگاه بناب

 

 

مجیددره میرکی

 

استادیار

 

دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

 

 

محمدحسین حیدری

 

استادیار

 

دانشگاه صنعتی شیراز

 

 

هاجر علیمراد

 

استادیار

 

دانشگاه جهرم

 

 

مریم خسروی

 

دانشیار

 

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 

 

هادی رضازاده

 

دانشیار

 

دانشگاه آمل