اهداف و چشم انداز

 

اهداف انتشار مجله مدل‌سازی پیشرفته ریاضی

  •   اطلاع‌رسانی و نشر تازه‌ترین نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور
  •   کمک به پیشرفت و گسترش علوم آماری و ریاضی با تکیه بر توسعه مرزهای دانش به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه
  •  کمک به انتشار نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای با استفاده از روش‌های مبتنی بر اصول ریاضی و آمار در حوزه‌های مختلف
  •   ایجاد ارتباط علمی مناسب و همکاری و همسویی بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور
  •    ایجاد عرصه‌ای برای تبادل افکار و اطلاعات در مجامع علمی- پژوهشی و دانشجویی کشور