کلیدواژه‌ها = نیم حلقه توابع پیوسته حقیقی نامنفی مقدار
چه وقت C+(X) یک نیم حلقه پیوسته است؟

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 54-61

10.22055/jamm.2022.37999.1953

فروغ دلدار؛ شعبان قلندرزاده؛ مهرداد نامداری